Learning

Experience

Design

Mensen en organisaties groeien en veranderen vanuit betekenisvolle leerervaringen. LXD is het proces dat deze ervaringen ontwerpt en faciliteert.

LXD is een learner centered designproces dat leerervaringen ontwerpt, activeert en faciliteert. In alle mogelijke leervormen.

Veranderings- en doelgericht

Een aanpak vanuit Learning Experience Design vergroot de impact van leerprocessen en de kans op effectieve verandering. Leerervaringen worden doelgericht ontworpen in passende leervormen, rekening houdend met de bredere context waarbinnen de leerinterventie of leertool ingezet wordt.

Leerders centraal

Learning Experience Design vertrekt niet bij kant-en-klare leerinhouden,  werkvormen en toepassingen. Centraal staan de leerders, de deelnemers van leerinterventies of gebruikers van leertools. Hoe ontwerp je vanuit hun verandernoden leerervaringen die er toe doen?

LX-Designer nodig?

leervragen en verandernoden onderzoeken

Breng de context, leervragen en verandernoden in kaart aan de hand van human- en learner-centered methodieken.

 • Bevraag en onderzoek vanuit een breed perspectief, besteed aandacht aan de context en onderliggende, mogelijks onuitgesproken noden of bezorgdheden bij de leerders.
 • Leef je in in de leerder en ‘map’ eventueel de reeds bestaande leerervaring.
 • Ga niet enkel in gesprek met diegene die jou de opdracht gaf, pols naar alternatieve stemmen, betrek eindgebruikers van in het begin en breng zo nuance en scherpte in de analyse.
 • Dit is geen exacte wetenschap. Je hoeft geen doctoraat te schrijven. Zet in op een samenhangende analyse met vragen en noden die voldoende onderschreven worden door de gebruikers.
 • Zie dit als een essentieel onderdeel van het Learning Design proces, niet als de voorbereiding ervan. De helderheid van deze fase doet iedereen al zin krijgen in het vervolg.

LXD-doelen vooropstellen

Formuleer uitdagingen voor de leerinterventies of leertools en koppel daar gewenste verandereffecten aan. Op welke impact mik je?

 • Verwar LXD-doelen niet met droge doelen op een fiche. LXD-doelen helder krijgen doet je een eerste keer nadenken over de gewenste uitkomst, draagt de contouren van mogelijke oplossingen in zich.
 • Maak keuzes. Klop af op prioriteiten en zet wat overblijft op een tijdlijn. Er zullen altijd meer leernoden en -doelen opduiken dan die waar je straks effectief rond gaat ontwerpen.

leerervaring en -inhoud ontwerpen

Werk het leerontwerp in verschillende stappen uit. Zet een leerstructuur op en verwerk leerinhouden in een samenhangend geheel van werkvormen, tools, instructie en coaching.

 • Verzamel en/of ontwikkel de nodige leerinhouden. De richting werd al bepaald door de vorig fases. Beschouw inhouden vervolgens als basisingrediënten voor het leerontwerp. Echt tot leven komen ze pas in combinatie met de ondersteunende (werk)vorm en de juiste hulplijnen.
 • Hou een collectie bij van werkvormen en methodieken, laat je volop inspireren door bestaande tools en instrumenten. Maar geef jezelf als Learning Designer altijd de ruimte om er je eigen ontwerp van te maken – in functie van de gewenste leerervaring.
 • Nog leuker wordt het als het ontwerpproces volledig of in bepaalde fases samen met de opdrachtgever en doelgroepen kan gebeuren. Dan zet je cocreatieve en participatieve technieken in om als groep te ontwerpen en tot prototypes te komen.

leeroplossing testen en lanceren, begeleiden en bijsturen

De leertools worden getest, de leerinterventies live met een groep opgestart. De leerervaring schiet in actie en daar leren jullie samen opnieuw uit om bij te sturen en verder te werken.

 • Voorzie voldoende tijd om te kunnen testen en bij te sturen. Heb aandacht voor evaluatie en feedback – en doe iets met de resultaten.
 • Maar wacht ook niet te lang om met de vers ontworpen leerinterventie aan de slag te gaan of om een tool te releasen. Je kunt beter een eerste kwaliteitsvolle basisversie afwerken en lanceren om er dan later op verder te bouwen.

Benieuwd wat Learning Experience Design kan betekenen voor jou of je organisatie?

Oetang Learning Designers zijn experts in het ontwerpen van leertools en leerinterventies om groei en verandering mogelijk te maken.

Contacteer ons